8 needles in a package. Used for sashiko.

Clover Gold Eye Sashiko Needles

£4.00Price